Pozvánka

Milí středočeští přátelé,
v úterý 29. dubna v 18.30 se na Vás těším v zasedací místnosti „Dialogu na cestě“, Vítkova 13,

Praha 8 – Karlín, kde společně s Pražským klubem spisovatelů vedeným Olgou Nytrovou, při lehkém občerstvení se navzájem seznámíme

s aktuálními novinkami vlastní tvorby, připravovanými pořady a činností Obce spisovatelů v jednotlivých regiónech. Přineste, prosím, i krátké ochutnávky Vaší nové tvorby, dále Vás společně zveme na Setkání 3. věku „Vzpomínání na B. Hrabala“, viz příloha

Lojza Marhoul