Medzinárodný putovný festival poézie, 15. – 16.11.2018